Milí mladí priatelia,
  túto stránku sme zriadili pre všetky deti a mladých ľudí, ktorí       sa chcú dozvedieť viac o svojich   právach, o tom, ako si ich môžu   uplatňovať a chrániť.
  Súčasne vám chceme poskytnúť informácie o problémoch, s ktorými   sa denno-denne stretávate, ale   aj o možnostiach ich riešenia.   Chceme podnietiť výmenu názorov, skúseností, ale aj výchovu      a vzdelávanie o ľudských právach.

Som presvedčená, že váš záujem bude neustále narastať, že túto stránku budete často navštevovať, a to aj opakovane.

Teším sa aj s mojimi spolupracovníkmi na spoločnú komunikáciu.